რეისები

✈️ TR016


⏰ ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი:

გამოგზავნის თარიღი:
სტატუსი: საწყობშია

✈️ TR015


⏰ ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი:

turkey
გამოგზავნის თარიღი:
სტატუსი: გამოგზავნილია

✈️ TR014


⏰ ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი:

turkey
გამოგზავნის თარიღი:
სტატუსი: ჩამოსულია

✈️ TR013


⏰ ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი:

turkey
გამოგზავნის თარიღი:
სტატუსი: ჩამოსულია

✈️ TR012


⏰ ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი: 2024-04-29

turkey
გამოგზავნის თარიღი: 2024-04-29
სტატუსი: ჩამოსულია

✈️ TR011


⏰ ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი: 2024-04-26

turkey
გამოგზავნის თარიღი: 2024-04-26
სტატუსი: ჩამოსულია

✈️ TR010


⏰ ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი: 2024-04-20

turkey
გამოგზავნის თარიღი: 2024-04-20
სტატუსი: ჩამოსულია

✈️ TR009


⏰ ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი: 2024-04-16

turkey
გამოგზავნის თარიღი: 2024-04-16
სტატუსი: ჩამოსულია

✈️ TR008


⏰ ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი: 2024-04-09

turkey
გამოგზავნის თარიღი: 2024-04-09
სტატუსი: ჩამოსულია

✈️ TR007


⏰ ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი: 2024-04-02

turkey
გამოგზავნის თარიღი: 2024-04-02
სტატუსი: ჩამოსულია